Mire vigyázz a főnevek többesszámánál?

 Bármennyire is egyértelműnek tűnik, de a megszámlálhatatlan főneveknek nincs többesszáma.
A kínos ebben az, hogy egyes főneveket -amelyek az angolban megszámlálhatatlanok- mégis szeretnénk többesszámba tenni. Érdekes ez a rebellis gondolkodás, de az emberi természet már csak ilyen. 
Mit tehetünk tehát, ha több bútorról (furniture), tanácsról (advice), hírről (news) szeretnénk szót ejteni. 
A megoldás egyszerű: 
I bought two pieces of furniture. - Vettem két (darab) bútort. 
I give you three pieces of advice. - Adok neked három tanácsot.
I hear two good pieces of news. - Hallottam két jó hírt.

Néhány jellegzetes példa:

Az internetes  nyelvtanulással kapcsolatos ingyenes tanulmány elérhető: http://angoltanulo.lapunk.hu/ Az internetes  nyelvtanulással kapcsolatos weblapom: http://web-angol.info/

Irregular nouns - rendhagyó főnevek

A főnevek között is vannak rendhagyóak.
Pontosabban olyan főnevek, amelyek többesszámát rendhagyóan képzik.
Ezeket a rendhagyó igékhez hasonlóan fontos megtanulni.
Szerencsére kevesebb a gyakran használt rendhagyó főnév.

Néhány a lényegesek közül:
person - people   > ember - emberek
man - men           >  férfi - férfiak
woman - women > asszony - asszonyok
child - children    > gyerek - gyerekek
foot - feet           > láb - lábak
mouse - mice      >  egér- egerek
...

A nem szabályosan képzett főnevek listája:
http://www.esldesk.com/vocabulary/irregular-nouns
A leggyakoribb rendhagyóan képzett főnevek gyakorlása:
http://www.manythings.org/wbg/irr-plurals1-jw.html
  
Videó a rendhagyó főnevekről:
Az internetes  nyelvtanulással kapcsolatos ingyenes tanulmány elérhető: http://angoltanulo.lapunk.hu/ Az internetes  nyelvtanulással kapcsolatos weblapom: http://web-angol.info/

Főnevek többesszáma

Az egyesszámú főneveket az angol nyelvben általában változatlanul, ragozás nélkül használják,
kivéve az 's ragos birtokos szerkezetet.
Többes számban az -s  ragot kell alkalmaznunk, de van néhány rendhagyóan képzett főnév is.
A részletes képzési szabályok: A főnevek többesszáma.
A főnevek egy részét csak egy alakban (vagy egyes, vagy többes számban) használjuk.Ezek az egyalakú főnevek.

Néhány példamondat:

In the summer we see a lot of mattresses on the beach.- Nyáron sok matracot látunk a parton.
The boys are working in the mine. - A fiúk a bányában dolgoznak
The wives are like flowers in the garden. - A feleségek olyanok, mint a virágok a kertben.

Videó a többesszám képzéséről:

Az internetes  nyelvtanulással kapcsolatos ingyenes tanulmány elérhető: http://angoltanulo.lapunk.hu/ Az internetes  nyelvtanulással kapcsolatos weblapom: http://wpoktato.web6.tk/